Реклами
  • Категории

  • Архив

„Справедливост 21″ е гражданска инициатива към Християнски център „Прелом“, чиято цел е практично да организира усилията на български граждани, готови да дадат своя дял за това през 21 век в България да бъде гарантирана справедливост за личности и групи от хора, които се сблъскват с расизъм, ксенофобия и гонение на религиозна, етническа и расова основа.

Повод за възникването на гражданска инициатива „Справедливост 21″ бе нападението над двадесет и една годишния нигерийския футболист Муайуа Колауоле (Майк) на 20 януари, 2007г от група скинхедс в подлеза на НДК, докато той се е прибирал от тренировка.

Чрез инициативата „Справедливост 21″ ХЦ „Прелом“ активно се грижеше и помогна на Майк за неговото възстановяване по различни начини: с намиране на квартира, закупуване на лекарства, процесуална защита, морална подкрепа и финансова помощ. Майк посещава богослуженията на църква Прелом от 2006 година.

На 31 октомври 2008 г. Софийски градски съд се произнесе с присъда по наказателното дело, заведено от Муайуа Колауоле (Майк) по обвинение в предумишлено убийство на младеж, участвал в расисткото нападение на 20 януари 2007г. Така за първи път в България наказателно дело, заведено в резултат на акт на насилие над чернокож чужденец бе финализирано в съда и участник в него получи присъда за деянието си.

От м.май 2008 г. екип от доброволци от Християнски център «Прелом» всеки месец посещава Специалния дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ), кв.Бусманци като работи с чужденците, задържани в дома с цел оказване на хуманитарна помощ и морална подкрепа, споделяйки добрите вести на Евангелието.

От м.ноември 2008 г.  до неговото освобождаване на 3 декември 2009 г. ГИ „Справедливост“ следеше случая на чужденеца с чеченски произход Саид Кадзоев, задържан в СДВНЧ от ноември 2006 г. като редовно информира медиите за работата на държавните институции по разрешаването на неговия казус.

Изпращане на информационни бюлетини за информиране на медиите и на официални запитвания, становища и декларации до държавни институции и правозащитни организации с цел насочване на вниманието и разрешаване на проблемите, неразрешените случаи и нарушаването на човешките права.

Реклами